Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opinia o innowacyjności remontera do napraw uszkodzeń nawierzchni drogowych STP 1010/6000 Joy firmy Strassmayr Sp. z o.o.

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2223_2021

Keywords
PL
  • remonter drogowy
  • naprawa ubytków
  • włókno szklane
Date

20.09.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

opinion

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No