Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Czynniki kulturowe i demograficzne w kształtowaniu architektury XX i XXI w.

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2266_2021

Keywords
PL
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • rozliczenie kosztów
  • opinia
  • protokół zdawczo-odbiorczy
Date

28.10.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

11

Type of work

synthetic data report