Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Architecture of a Knowledge Society: Smart Village and Slow City Examples

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL Architektura społeczeństwa wiedzy na przykładzie Smart Village i Slow City

Work ID

r2267_2021

Keywords
PL
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • rozliczenie kosztów
  • opinia
  • protokół zdawczo-odbiorczy
Date

28.10.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

15

Type of work

synthetic data report