Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Deformacja formy przyrodniczej (ukształtowania terenu) centralnego obszaru miasta Poznania dokonane w ostatnich dwustu latach, etap II

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2299_2021

Keywords
PL
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • opinia
  • rozliczenie kosztów
Date

04.03.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.