Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Raport z badań zawartości wody w próbkach materiałów celulozowych metodą Karla Fischera

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2317_2021

Keywords
PL
  • zawartość wody
  • transformator
  • izolacja celulozowa
  • metoda Karla Fischera
Date

23.11.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

3

Type of work

research report

License type

other

Open Access

No