Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Raport naukowy. Wyniki analiz informacji uzyskanych podczas badań w zestawieniu z wynikami dodatkowej kwerendy literaturowej

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Work ID

r2321_2021

Keywords
PL
  • Dziedzictwo techniki
  • zabytkowe urządzenia dźwigowe
  • zabytkowe windy
  • historia urządzeń dźwigowych
  • historia wind.
Date

25.11.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

18

Type of work

research report