Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena właściwości fizykochemicznych, geometrycznych oraz termicznych pyłu MDF

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2322_2021

Keywords
PL
  • TGA
  • analiza termiczna
  • analiza wielkości cząstek
  • mikroskopia
  • napełniacz
Date

25.11.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

11

Type of work

research report