Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Raport z badań wytrzymałości na ściskanie oraz nasiąkliwości betonu pochodzącego z odwiertów rdzeniowych z płyt drogowych (dot. sygn. akt VIII GC 449/19)

Authors

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2408_2021

Keywords
PL
  • beton
  • wytrzymałość na ściskanie
  • nasiąkliwość
Date

09.12.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

4

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.