Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Water-responsible urbanism / Urbanistyka odpowiedzialna za wodę

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2418_2021

Keywords
PL
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • opinia
  • rozliczenie kosztów
  • protokół zdawczo-odbiorczy
Date

28.10.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

16

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.