Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Weryfikacja dokumentacji wykonawczej, wyznaczenie programu badań i ocena wstępna wyrobu 1905-1;1905-2; 1906-1; 1906-2; 1907-1; 1907-2

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2435_2021

Keywords
PL
  • Słupy kolejowe
  • plan badań
  • dokumentacja techniczna
Date

14.12.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

opinion

License type

other

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.