Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Charakterystyka właściwości wyrobów uzyskanych przy użyciu zaproponowanej technologii z różnych recyklatów zmieszanych tworzyw sztucznych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2440_2021

Date

07.12.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

20

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.