Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące wstępnego ustalenia zakresu rzeczowego wykonanych robót w ramach inwestycji: Budowa budynku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przy ul. St. Hejmowskiego 3, ich wyceny, poprawności oraz jakości zrealizowanych robót budowlanych, wartości robót wykonanych wadliwie, prawidłowości kosztorysu ofertowego, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz przebiegu i organizacji procesu. Część III – wnioski; czynności niezbędne do kontynuacji procesu inwestycyjnego

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2464_2021

Keywords
PL
  • Budynek Sądu Apelacyjnego
  • analizy finansowe
  • wnioski
Date

23.12.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

7

Type of work

research report

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.