Processing may take a few seconds...

Report

Works title

System wspomagania zarządzania siecią ulic miasta Poznania. Raport nr 3

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ E ] pensioner

Work ID

r2497_2022

Keywords
PL
  • ewidencja dróg
  • książka drogi
  • stan nawierzchni
  • zarządzanie
  • inwentaryzacja
  • urządzenia mechaniczne
Date

13.01.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

183

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.