Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Niechciane przestrzenie. Transgraniczne i międzykulturowe uwarunkowania ochrony architektonicznego dziedzictwa współczesności - część III

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2506_2022

Keywords
PL
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • rozliczenie kosztów
  • opinia
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
Date

04.03.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.