Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Otrzymywanie i fizykochemiczna charakterystyka wybranych związków i substancji organicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2550_2022

Keywords
PL
  • ekstrakcja metali
  • kompozyty stomatologiczne
  • materiały hybrydowe
  • sorbenty
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • zestawienie kosztów
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • opinia
  • raport końcowy
Date

21.01.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

17

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.