Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Przestrzeń edukacyjna - przestrzeń (dla) dzieci. Etap II

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2627_2022

Keywords
PL
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • opinia
  • rozliczenie kosztów
Date

04.03.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

7

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.