Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Usuwanie substancji organicznych z wody w procesach jej oczyszczania

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2682_2022

Keywords
PL
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • opinia
  • zestawienie kosztów
  • raport końcowy
  • oczyszczanie wody
  • artykuły
Date

11.02.2022

Language

polish | english

Number of pages or volume of work

72

Type of work

synthetic data report

License type

other

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.