Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Zrównoważony rozwój sieciowej infrastruktury komunalnej

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2684_2022

Keywords
PL
  • opinia
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • zestawienie kosztów
  • raport końcowy
  • infrastruktura komunalna
  • zrównoważony rozwój
Date

11.02.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

143

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.