Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i organizacyjne w budownictwie

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2763_2022

Keywords
PL
 • protokół zdawczo-odbiorczy
 • syntetyczne dane o pracy badawczej
 • opinia
 • zestawienia kosztów
 • raport końcowy
 • konstrukcje cienkościenne
 • konstrukcje warstwowe
 • konstrukcje zespolone
 • konstrukcje betonowe
 • materiały budowlane
 • zrównoważone budownictwo
 • optymalizacja przedsięwzięć budowlanych
Date

02.02.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.