Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Raport z przeprowadzonego audytu dostępności architektonicznej

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2789_2022

Keywords
PL
  • Accessibility
  • Disability
  • Universal design
  • Audit Dostępność Niepełnosprawność
  • Projektowanie uniwersalne
  • Audyt
Date

18.03.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

36

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.