Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Kamil Wróbel

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

kamil.wrobel@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 84

ORCID

0000-0002-5883-5567

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 25%

Artykuły (4)

Rozdziały (11)

Rozprawa doktorska