Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Kamil Wróbel

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

kamil.wrobel@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 84

PBN ID

4020923

ORCID

0000-0002-5883-5567

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 25%

Rozdziały (10)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS