Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z badań: Analiza mikroskopowa próbek badawczych pozyskanych z betonu cementowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r280_2019

Słowa kluczowe
PL
  • wytrzymałość
  • beton cementowy
Data

03.10.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

4

Typ dzieła

raport z badań