Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące badań wytrzymałościowych (A.5, A.6 i A.7) wybranych płyt warstwowych oraz opracowanie wyników badań

Authors

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2812_2022

Keywords
PL
  • Płyty warstwowe
  • nośność płyty
  • naprężenia marszczące
  • współczynnik pełzania
Date

28.03.2022

Language

polish | english

Number of pages or volume of work

51

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.