Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Analiza wyników z przeprowadzonych badań w ramach III etapu projektu oraz opracowanie raportu naukowego i ankiety do realizacji samooceny

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r292_2019

Słowa kluczowe
PL
  • kultura bezpieczeństwa
  • kultura
  • bezpieczeństwo
Data

08.10.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

31

Typ dzieła

raport z badań