Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Sebastiana Zakrzewskiego pt. „Wpływ powłok dielektrycznych na powierzchniach elektrod na wytrzymałość elektryczną gazowych układów izolacyjnych”

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2960_2022

Keywords
PL
  • elektrotechnika
Date

01.06.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

6

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.