Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowane i implementacja oprogramowania umożliwiającego pomiar temperatury ciała u osoby dorosłej na podstawie obrazu termowizyjnego obszarów ROI-1/ROI-2 opisanych w w normie ISO/TR 13154

Authors

[ 1 ] Instytut Sieci Teleinformatycznych, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ SzD ] doctoral school student

Work ID

r3106_2022

Date

27.07.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

18

Type of work

source code

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.