Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marek Kraft

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

marek.kraft@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 20

ORCID

0000-0001-6483-2357

ResearcherID

D-4725-2014

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=joI3Rd8AAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (16)

Rozdziały (15)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (57)

Recenzje prac dyplomowych (49)