Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marek Kraft

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

marek.kraft@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 20

ResearcherID

D-4725-2014

ORCID

0000-0001-6483-2357

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=joI3Rd8AAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (15)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS