Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące badań wytrzymałościowych płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej PWW-S o grubości 100 mm

Authors

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3197_2022

Date

02.09.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

23

Type of work

research report

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.