Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Wykonanie ekspertyzy polegającej na ocenie możliwości przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej o deklarowanej mocy 30 MWp do sieci 110 kV

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3242_2022

Keywords
PL
  • ekspertyza przyłączeniowa
  • jakość energii
  • źródła fotowoltaiczne PV
Date

16.09.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

1

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.