Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące oznaczania wytrzymałości na ściskanie betonowych próbek rdzeniowych pobranych z ław fundamentowych budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w m. Dobrzyca, dz. nr 1002/71

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3300_2022

Date

27.09.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

5

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.