Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Analiza i ocena wyników badań dotyczących zaworów mieszających prod. Danfoss TVM-W wykonanych w laboratorium Taconova, na podstawie przekazanych materiałów wyszczególnionych w załączniku nr 1

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3363_2022

Keywords
PL
  • zawody mieszające
  • analiza wyników badań
Date

29.09.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

19

Type of work

research report

License type

other

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.