Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Wykonanie aktywnego okna dielektrycznego ADW (przetwornik ultradźwiękowy wbudowany w okno dielektryczne wykonane z PA6-G) wyposażonego w przewód koncentryczny w ilości 2 sztuk. Do każdego ADW dołączany jest certyfikat kalibracji, opracowanie naukowo-techniczne (wg normy ASTM E976) oraz protokół z testu wnz wykonany w kadzi transformatora WN

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3418_2022

Keywords
PL
 • poliamidy
 • PA6-G
 • wiązania amidowe −C(O)−NH−
 • okno dielektryczne
 • aktywne okno dielektryczne (ADW)
 • włazy rewizyjne
 • transformatory
 • detekcja WNZ
 • sensor WNZ
 • odpowiedź częstotliwościowa
 • przetwornik piezoelektryczny
 • zjawisko piezoelektryczne
 • ceramika piezoelektryczna
 • kadź transformatorowa
 • diagnostyka transformatorów
 • ASTM E976
 • emisja akustyczna
Date

05.10.2022

Language

polish | english

Number of pages or volume of work

4

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.