Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące oznaczania wybranych właściwości użytkowych kostki brukowej, położonej przy obiekcie w Gliwicach, ul. Portowa oraz oznaczania cech makroskopowych odwiertu rdzeniowego warstw podbudowy

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3430_2022

Date

23.11.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

14

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.