Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena właściwości mechanicznych próbek materiałowych wytworzonych techniką FDM

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3441_2022

Keywords
PL
  • technologie przyrostowe
  • elastomery termoplastyczne
  • właściwości mechaniczne
  • pomiary statyczne
  • maszyna wytrzymałościowa
Date

02.11.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.