Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Badanie procesów wymiany pędu, ciepła i masy w elementach konstrukcyjnych aparatury procesowej

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3495_2022

Keywords
PL
  • wymiana pędu
  • rozpylanie
  • mieszanie
  • reologia
  • membrany
  • opinia
  • zestawienie kosztów
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • raport z pracy badawczej
Date

30.11.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

12

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.