Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące badań wytrzymałościowych płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej PWS2-MW-ST i PWS2-MW-PL oraz wykonanie tablic dopuszczalnych obciążeń zgodnie z PN-EN 14509

Authors

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3510_2022

Keywords
PL
  • płyta warstwowa
  • wełna mineralna
  • naprężenia marszczące
Date

30.11.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

70

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.