Processing may take a few seconds...

Report

Works title

System wspomagania zarządzania siecią ulic miasta Poznania. Raport nr 3

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ E ] pensioner

Work ID

r3554_2023

Keywords
PL
  • ewidencja dróg
  • stan techniczny nawierzchni
  • książka drogi
  • pas drogowy
  • moduł zajęcia pasa drogowego
Date

15.12.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

227

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.