Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr Roberta Edwarda Przekopa na temat: „Nowe i efektywne metody syntezy oraz zastosowania prekursorów procesów zol-żel”

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r356_2019

Date

28.10.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

4

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.