Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Nowoczesne rozwiązania materiałowe i organizacyjne w budownictwie w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3623_2023

Keywords
PL
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • raport o pracy badawczej
  • zestawienia kosztów
  • opinia
Date

25.01.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.