Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Wybrane aspekty eksploatacji maszyn, urządzeń i ich podzespołów

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3625_2023

Keywords
PL
  • opinia
  • zestawienia kosztów
  • raport o pracy badawczej
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • raport o pracy badawczej - dodatek
Date

24.01.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

21

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.