Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Modyfikacja polimerów z surowców odnawialnych przy użyciu napełniaczy proszkowych pochodzenia naturalnego

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doctoral school student

Work ID

r3631_2023

Keywords
PL
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • raport o pracy badawczej
  • opinia
  • zestawienie kosztów
Date

24.01.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

7

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.