Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Zmodyfikowane rozpylacze dwufazowe - od projektu do zastosowania

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3688_2023

Keywords
PL
  • rozpylanie
  • projekt rozpylaczy
  • modyfikacja rozpylaczy
  • parametry rozpylonej strugi
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • raport o pracy badawczej
  • opinia
  • zestawienie kosztów
Date

03.02.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.