Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Sylwia Włodarczak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

sylwia.wlodarczak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 57

ORCID

0000-0003-0561-0177

ResearcherID

R-4690-2016

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (50)

Rozdziały (53)

Książki (1)

Raporty (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (14)

Recenzje prac dyplomowych (25)

Wyniki (1)