Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Sylwia Włodarczak

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

sylwia.wlodarczak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 57

ResearcherID

R-4690-2016

ORCID

0000-0003-0561-0177

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (42)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (45)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)