Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Synteza i właściwości czwartorzędowych soli amoniowych oraz cieczy jonowych zawierających jony pochodzenia naturalnego

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3693_2023

Keywords
PL
  • ciecze jonowe
  • czwartorzędowe sole amoniowe
  • synteza
  • właściwości fizykochemiczne
  • aktywność powierzchniowa
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • raport o pracy badawczej
  • opinia
  • zestawienie kosztów
Date

03.02.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

10

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.