Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Badanie wpływu nieostrości rejestrowanego termogramu na wartość niepewności termowizyjnego pomiaru temperatury

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3704_2023

Keywords
PL
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • raport o pracy badawczej
  • sprawozdanie z wykonania pracy badawczej
  • zestawienia kosztów
  • opinia
  • pomiar
  • temperatura
  • wpływ
  • rejestr
Date

07.02.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

13

Type of work

synthetic data report

License type

other

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.