Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Rozwój metod inteligencji maszynowej w sterowaniu i diagnostyce układów elektromechanicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3715_2023

Keywords
PL
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • opinia
  • raport o pracy badawczej
  • zestawienie kosztów
  • raport z prowadzonych prac badawczych
  • wykaz artykułów
  • zakres i charakterystyka prowadzonych prac
Date

27.01.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

14

Type of work

synthetic data report

License type

other

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.