Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Wykorzystanie cieczy jonowych i mieszanin głęboko eutektycznych w projektowanej syntezie materiałów hybrydowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3723_2023

Keywords
PL
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • zestawienie kosztów
  • raport o pracy badawczej
  • opinia
  • ciecze jonowe
  • mieszaniny głęboko eutektyczne
  • materiały hybrydowe
  • pseudostałe elektrolity polimerowe
Date

03.02.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.