Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marcin Wysokowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

marcin.wysokowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 48

ResearcherID

J-3528-2015

ORCID

0000-0003-0624-2716

Google Scholar

02Nlo5kAAAAJ&hl=de

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (65)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS