Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marcin Wysokowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

marcin.wysokowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 48

ORCID

0000-0003-0624-2716

ResearcherID

J-3528-2015

Google Scholar

02Nlo5kAAAAJ&hl=de

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (71)

Rozdziały (15)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (8)

Recenzje prac dyplomowych (18)

Wyniki (1)