Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Badanie wytrzymałości segmentu bramowego zgodnego z rysunkiem

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3745_2023

Date

14.02.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.