Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Wykonanie badań laboratoryjnych w zakresie badania metodą różnicowej kalorymetrii skaningow oraz badania metodą mikroskopii optycznej odpadowych materiałów polimerowych pochodzących ze strumienia WEEE wraz z raportem na zakończenie badań

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3781_2023

Date

10.02.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

58

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.